Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các đa thức \(A = 4{x^2} - 5xy + 3{y^2};\)\(B = 3{x^2} + 2xy + {y^2};\) \(C =  - {x^2} + 3xy + 2{y^2}\)

Tính \(A - B - C.\)

Câu 437389: Cho các đa thức \(A = 4{x^2} - 5xy + 3{y^2};\)\(B = 3{x^2} + 2xy + {y^2};\) \(C =  - {x^2} + 3xy + 2{y^2}\)


Tính \(A - B - C.\)

A. \( - 10{x^2} + 2xy\)     

B. \( - 2{x^2} - 10xy\)       

C. \(2{x^2} + 10xy\)               

D. \(2{x^2} - 10xy\)

Câu hỏi : 437389
Phương pháp giải:

Bước 1: Viết hai đa thức trong dấu ngoặc;


Bước 2: Thực hiện bỏ dấu ngoặc (theo quy tắc dấu ngoặc);


Bước 3: Nhóm các hạng tử đồng dạng.


Bước 4: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(A - B - C = 4{x^2} - 5xy + 3{y^2} - \left( {3{x^2} + 2xy + {y^2}} \right) - \left( { - {x^2} + 3xy + 2{y^2}} \right)\)

  \( = 4{x^2} - 5xy + 3{y^2} - 3{x^2} - 2xy - {y^2} + {x^2} - 3xy - 2{y^2}\)

  \( = \left( {4{x^2} - 3{x^2} + {x^2}} \right) + \left( { - 5xy - 2xy - 3xy} \right) + \left( {3{y^2} - {y^2} - 2{y^2}} \right)\)

  \( = 2{x^2} - 10xy\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com