Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các đa thức \(A = 4{x^2} - 5xy + 3{y^2};\)\(B = 3{x^2} + 2xy + {y^2};\) \(C =  - {x^2} + 3xy + 2{y^2}\).  Tính \(C - A - B.\)

Câu 437390: Cho các đa thức \(A = 4{x^2} - 5xy + 3{y^2};\)\(B = 3{x^2} + 2xy + {y^2};\) \(C =  - {x^2} + 3xy + 2{y^2}\).  Tính \(C - A - B.\)

A. \(8{x^2} + 6xy + 2{y^2}\) 

B. \( - 8{x^2} + 6xy - 2{y^2}\)     

C. \(8{x^2} - 6xy - 2{y^2}\)        

D. \(8{x^2} - 6xy + 2{y^2}\)

Câu hỏi : 437390
Phương pháp giải:

Bước 1: Viết hai đa thức trong dấu ngoặc;


Bước 2: Thực hiện bỏ dấu ngoặc (theo quy tắc dấu ngoặc);


Bước 3: Nhóm các hạng tử đồng dạng


Bước 4: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(C - A - B =  - {x^2} + 3xy + 2{y^2} - \left( {4{x^2} - 5xy + 3{y^2}} \right) - \left( {3{x^2} + 2xy + {y^2}} \right)\)

  \( =  - {x^2} + 3xy + 2{y^2} - 4{x^2} + 5xy - 3{y^2} - 3{x^2} - 2xy - {y^2}\)

  \( = \left( { - {x^2} - 4{x^2} - 3{x^2}} \right) + \left( {3xy + 5xy - 2xy} \right) + \left( {2{y^2} - 3{y^2} - {y^2}} \right)\)

  \( =  - 8{x^2} + 6xy - 2{y^2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com