Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10,34m và chiều rộng là 5,7m. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn (làm tròn đến hàng đơn vị).  

Câu 441606: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10,34m và chiều rộng là 5,7m. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn (làm tròn đến hàng đơn vị).  

A. Chu vi \(32m;\,\) diện tích: \(59\,{m^2}\).

B. Chu vi \(33m;\,\) diện tích: \(58\,{m^2}\).

C. Chu vi \(33m;\,\) diện tích: \(59\,{m^2}\).

D. Chu vi \(33m;\,\) diện tích: \(60\,{m^2}\).

Câu hỏi : 441606

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.


Muốn tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).


Chú ý làm tròn số.         

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: \(\left( {10,34 + 5,7} \right) \times 2 = 32,08\left( m \right) \approx 33\left( m \right)\)

  Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: \(10,34 \times 5,7 = 58,938\left( {{m^2}} \right) \approx 59\left( {{m^2}} \right)\)

  Đáp số: chu vi \(33m;\,\) diện tích: \(59\,{m^2}\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com