Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 cos\left( {100\pi t} \right)V\) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần \(R = 100\;\sqrt 3 \Omega \), cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, dung kháng của tụ điện bằng \(400\Omega \) và cường độ dòng điện trong mạch sớm pha \(\dfrac{\pi }{3}\) so với điện áp \(u\). Tính cảm kháng của cuộn dây và hệ số công suất của mạch.

Câu 443436:

Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 cos\left( {100\pi t} \right)V\) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần \(R = 100\;\sqrt 3 \Omega \), cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, dung kháng của tụ điện bằng \(400\Omega \) và cường độ dòng điện trong mạch sớm pha \(\dfrac{\pi }{3}\) so với điện áp \(u\). Tính cảm kháng của cuộn dây và hệ số công suất của mạch.

A. \(200\Omega ;\,\, - \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

B. \(100\Omega ;\,\,\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

C. \(700\Omega ;\,\,\dfrac{1}{2}\)

D. \(100\Omega ;\,\,0,5\)

Câu hỏi : 443436

Phương pháp giải:

Độ lệch pha giữa u và i: \(\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\); với \(\varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i}\)


Hệ số công suất: \(\cos \varphi  = \dfrac{R}{Z}\); với \(\varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cường độ dòng điện trong mạch sớm pha \(\dfrac{\pi }{3}\) so với điện áp \(u\)\( \Rightarrow \varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i} =  - \dfrac{\pi }{3}\)

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R} \Leftrightarrow \tan \left( { - \dfrac{\pi }{3}} \right) = \dfrac{{{Z_L} - 400}}{{100\sqrt 3 }} =  - \sqrt 3 \\ \Rightarrow {Z_L} = 100\Omega \end{array}\)

  Hệ số công suất của mạch:

  \(\cos \varphi  = \cos \left( { - \dfrac{\pi }{3}} \right) = 0,5\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com