Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một điện tích \(q\) chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là \(A\) thì

Câu 446143: Một điện tích \(q\) chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là \(A\) thì

A. \(A > 0\) nếu \(q < 0.\)

B. \(A \ne 0\) còn dấu của \(A\) chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của \(q.\)

C. \(A = 0\) trong mọi trường hợp.

D. \(A > 0\) nếu \(q > 0.\)

Câu hỏi : 446143

Phương pháp giải:

Công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của điện tích.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện tích chuyển động trên đường công kín thì lực điện không sinh công.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com