Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz,\) cho hai điểm \(A\left( { - 1;2;3} \right),B\left( {3;0;1} \right).\) Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng trung trực đoạn \(AB\)?

Câu 446223: Trong không gian \(Oxyz,\) cho hai điểm \(A\left( { - 1;2;3} \right),B\left( {3;0;1} \right).\) Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng trung trực đoạn \(AB\)?

A. \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {2;2;4} \right)\)

B. \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {4;2; - 2} \right)\).

C. \(\overrightarrow {{n_3}}  = \left( {2; - 1;1} \right)\).

D. \(\overrightarrow {{n_4}}  = \left( {2; - 1; - 1} \right)\).

Câu hỏi : 446223
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com