Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số bậc ba \(f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số \(m\) để phương trình \(f\left( x \right) + 1 = m\) có \(3\) nghiệm phân biệt là

Câu 446226: Cho hàm số bậc ba \(f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số \(m\) để phương trình \(f\left( x \right) + 1 = m\) có \(3\) nghiệm phân biệt là

A. \(4\).

B. \(5\).

C. \(2\).

D. \(3\).

Câu hỏi : 446226
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com