Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quy tắc Macopnhicop áp dụng cho trường hợp nào sau đây?

Câu 448837: Quy tắc Macopnhicop áp dụng cho trường hợp nào sau đây?

A. Phản ứng cộng brom vào anken đối xứng.

B. Phản ứng cộng brom vào anken bất đối xứng.

C. Phản ứng cộng HBr vào anken đối xứng.

D. Phản ứng cộng HBr vào anken bất đối xứng.

Câu hỏi : 448837

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về quy tắc Macopnhicop khi anken tham gia phản ứng cộng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quy tắc Macopnhicop áp dụng cho trường hợp phản ứng cộng HBr vào anken bất đối xứng.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com