Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ:

Câu 450975: Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ:

A. Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ.

B. Trùng với hướng của từ trường.

C. Có đơn vị là Tesla.

D. Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện.

Câu hỏi : 450975
Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết cảm ứng từ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ → A đúng

  Vecto cảm ứng từ tại một điểm có trùng với hướng của từ trường tại điểm đó → B đúng

  Cảm ứng từ có đơn vị là Tesla \(\left( T \right)\) → C đúng

  Độ lớn cảm ứng từ không phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện → D sai

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com