Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho ánh sáng truyền từ không khí vào trong nước dưới góc tới \({30^0}\). Biết chiết suất của nước là \(\frac{4}{3}\), góc khúc xạ có giá trị là:

Câu 450976: Cho ánh sáng truyền từ không khí vào trong nước dưới góc tới \({30^0}\). Biết chiết suất của nước là \(\frac{4}{3}\), góc khúc xạ có giá trị là:

A. \({22^0}\).

B. \({45^0}\).

C. \(41,{8^0}\).

D. \({60^0}\).

Câu hỏi : 450976
Phương pháp giải:

Công thức định luật khúc xạ ánh sáng: \({n_1}\sin i = {n_2}\sin r\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng, ta có:

  \(\begin{array}{l}\sin i = n\sin r \Rightarrow \sin r = \frac{{\sin i}}{n}\\ \Rightarrow \sin r = \frac{{\sin {{30}^0}}}{{\frac{4}{3}}} = 0,375 \Rightarrow r \approx {22^0}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com