Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chiếu vào mặt bên một lăng kính có góc chiết quang \(A = {60^0}\) một chùm ánh sáng trắng hẹp coi như một tia sáng . Biết góc lệch của tia màu vàng là cực tiểu. Chiết suất của lăng kính với tia màu vàng là \({n_v} = 1,52\) và màu tím \({n_t} = 1,54\). Góc ló của tia màu tím bằng:

Câu 450977: Chiếu vào mặt bên một lăng kính có góc chiết quang \(A = {60^0}\) một chùm ánh sáng trắng hẹp coi như một tia sáng . Biết góc lệch của tia màu vàng là cực tiểu. Chiết suất của lăng kính với tia màu vàng là \({n_v} = 1,52\) và màu tím \({n_t} = 1,54\). Góc ló của tia màu tím bằng:

A. \({30^0}\).

B. \(29,{6^0}\).

C. \(30,{4^0}\).

D. \(51,{3^0}\).

Câu hỏi : 450977
Phương pháp giải:

Công thức lăng kính: \(\left\{ \begin{array}{l}\sin {i_1} = n\sin {r_1};\,\,sin{i_2} = n\sin {r_2}\\{r_1} + {r_2} = A\\D = {i_1} + {i_2} - A\end{array} \right.\)


Công thức liên quan đến góc lệch cực tiểu: \(\left\{ \begin{array}{l}{D_{\min }} = 2{i_{\min }} - A\\\sin \frac{{{D_{\min }} + A}}{2} = n\sin \frac{A}{2}\end{array} \right.\)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tia màu vàng có góc lệch cực tiểu, ta có:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  \sin \frac{{{D_{\min }} + A}}{2} = {n_v}\sin \frac{A}{2}\\
  \Rightarrow \sin \frac{{{D_{\min }} + {{60}^0}}}{2} = 1,52.\sin \frac{{{{60}^0}}}{2}
  \end{array}\\
  \begin{array}{l}
  \Rightarrow \sin \frac{{{D_{\min }} + {{60}^0}}}{2} = 0,76\\
  \Rightarrow \frac{{{D_{\min }} + {{60}^0}}}{2} = 49,{46^0} \Rightarrow {D_{\min }} = 38,{92^0}
  \end{array}
  \end{array}\)

  Lại có: \({D_{\min }} = 2{i_{\min }} - A\)

  \( \Rightarrow {i_{\min }} = \frac{{{D_{\min }} + A}}{2} = 49,{46^0}\)

  Tia sáng rất hẹp → góc tới của tia màu tím bằng góc tới của tia màu vàng:

  \({i_{1t}} = {i_{\min }} = 49,{46^0}\)

  Áp dụng công thức lăng kính, ta có:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  \sin {i_{1t}} = {n_t}\sin {r_{1t}}\\
  \Rightarrow \sin {r_{1t}} = \frac{{\sin {i_{1t}}}}{{{n_t}}} = \frac{{\sin 49,46}}{{1,54}}
  \end{array}\\
  { \Rightarrow \sin {r_{1t}} = \frac{{0,76}}{{1,54}} = 0,4935 \Rightarrow {r_{1t}} = 29,{{57}^0}}
  \end{array}\)

  Lại có: \({r_{1t}} + {r_{2r}} = A\)

  \( \Rightarrow {r_{2t}} = A - {r_{1t}} = {60^0} - 29,{57^0} = 30,{43^0}\)

  \(\begin{array}{l}\sin {i_{2t}} = {n_t}\sin {r_{2t}} = 1,54.\sin 30,{43^0}\\ \Rightarrow \sin {i_{2t}} \approx 0,78 \Rightarrow {i_{2t}} = 51,{26^0} \approx 51,{3^0}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com