Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dây dẫn có dòng điện chạy qua uốn thành một vòng dây tròn. Tại tâm vòng tròn, cảm ứng từ sẽ giảm khi

Câu 450978: Một dây dẫn có dòng điện chạy qua uốn thành một vòng dây tròn. Tại tâm vòng tròn, cảm ứng từ sẽ giảm khi

A. cường độ dòng điện giảm đi.

B. đường kính vòng dây giảm đi.

C. đường kính dây dẫn tăng lên.

D. cường độ dòng điện tăng lên.

Câu hỏi : 450978
Phương pháp giải:

Cảm ứng từ tại tâm vòng dây tròn: \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}.N\frac{I}{R}\)


Với I là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn tròn (A); R là bán kính khung dây tròn (m)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm ứng từ tại tâm dòng điện tròn:

  \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}\frac{I}{r} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}B \sim I\\B \sim \frac{1}{r}\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow \) Cảm ứng từ B giảm khi cường độ dòng điện giảm hoặc đường kính vòng dây tăng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com