Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm \(4{m^3}9\,d{m^3} = ......{m^3}\)

Câu 455921: Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm \(4{m^3}9\,d{m^3} = ......{m^3}\)

A. 49         

B. 4,09              

C. 4,009                       

D. 4,0009

Câu hỏi : 455921

Phương pháp giải:

Đổi \(9\,d{m^3}\) sang đơn vị \({m^3}\) , sau đó cộng với \(4{m^3}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số thập phân \(4{m^3}9\,d{m^3} = 4\frac{9}{{1000}}{m^3} = 4,009\,{m^3}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com