Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người thợ hàn một cái thùng không nắp bằng tôn mỏng có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm, chiều rộng 6,5dm, chiều cao bằng \(\frac{2}{3}\) chiều dài.

a) Tính diện tích tôn phải dùng để làm thùng (không tính mép hàn).

b) Tính thể tích cái thùng đó.

Câu 455923: Một người thợ hàn một cái thùng không nắp bằng tôn mỏng có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm, chiều rộng 6,5dm, chiều cao bằng \(\frac{2}{3}\) chiều dài.


a) Tính diện tích tôn phải dùng để làm thùng (không tính mép hàn).


b) Tính thể tích cái thùng đó.

A. a) \(244,5\,d{m^2}\), b) \(361\,d{m^3}\).

B. a) \(244,5\,d{m^2}\), b) \(351\,d{m^3}\).

C. a) \(265,5\,d{m^2}\), b) \(341\,d{m^3}\).

D. a) \(248,5\,d{m^2}\), b) \(352,8\,d{m^3}\).

Câu hỏi : 455923

Phương pháp giải:

Tính chiều cao của thùng tôn. Sau đó tính diện tích xung quanh và diện tích đáy.


Diện tích tôn phải dùng = diện tích đáy + diện tích xung quanh


Diện tích xung quanh = chu vi đáy \( \times \) chiều cao.


Thể tích = Chiều dài \( \times \) chiều rộng \( \times \) chiều cao.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiều cao của thùng là: \(9 \times \frac{2}{3} = 6\left( {cm} \right)\)

  Diện tích xung quanh của thùng là:

  \(\left( {9 + 6,5} \right) \times 2 \times 6 = 186\left( {d{m^2}} \right)\)

  Diện tích đáy thùng là:

  \(9 \times 6,5 = 58,5\,\left( {d{m^2}} \right)\)

  a) Diện tích tôn  phải dùng để làm thùng là:

  \(186 + 58,5 = 244,5\left( {d{m^2}} \right)\)

  b) Thể tích cái thùng là:

  \(9 \times 6,5 \times 6 = 351\,\left( {d{m^3}} \right)\)

  Đáp số: a) \(244,5\,d{m^2}\), b) \(351\,d{m^3}\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com