Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

     Last week I went to visit Atlantic College, an excellent private college in Wales. Unusually, it gives people much needed experience of life outside the classroom, as well as the opportunity to study for their exams. The students, who are aged between 16 and 18 and come from all over the world, spend the morning studying. In the afternoon, they go out and do a really useful activity, such as helping on the farm, looking after people with learning difficulties, or checking for pollution in rivers.

     One of the great things about Atlantic College students is that they come from many different social backgrounds and countries. As few can afford the fees of £20,000 over two years, grants are available. A quarter of students are British, and many of those can only attend because they receive government help.

     “I really admire the college for trying to encourage international understanding among young people", as Barbara Molenkamp, a student from the Netherlands, said. ''You learn to live with people and respect them, even the ones you don't like. During the summer holidays, my mother could not believe how much less I argued with my sister."

     To sum up, Atlantic College gives its students an excellent education, using methods which really seem to work.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

     Last week I went to visit Atlantic College, an excellent private college in Wales. Unusually, it gives people much needed experience of life outside the classroom, as well as the opportunity to study for their exams. The students, who are aged between 16 and 18 and come from all over the world, spend the morning studying. In the afternoon, they go out and do a really useful activity, such as helping on the farm, looking after people with learning difficulties, or checking for pollution in rivers.

     One of the great things about Atlantic College students is that they come from many different social backgrounds and countries. As few can afford the fees of £20,000 over two years, grants are available. A quarter of students are British, and many of those can only attend because they receive government help.

     “I really admire the college for trying to encourage international understanding among young people", as Barbara Molenkamp, a student from the Netherlands, said. ''You learn to live with people and respect them, even the ones you don't like. During the summer holidays, my mother could not believe how much less I argued with my sister."

     To sum up, Atlantic College gives its students an excellent education, using methods which really seem to work.

Câu 1: What does the word "argued" in the third paragraph mean?

A. quarreled                       

B. respected                       

C. admired                        

D. regarded

Câu hỏi : 459161

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ "argued" trong đoạn 3 có nghĩa là gì?

  A. quarreled: cãi nhau

  B. respected: tôn trọng

  C. admired: ngưỡng mộ

  D. regarded: chú ý

  => argued: cãi nhau = quarreled

  Thông tin: During the summer holidays, my mother could not believe how much less I argued with my sister."

  Tạm dịch: Trong những ngày nghỉ hè, mẹ tôi không thể tin được rằng tôi đã ít cãi nhau với em gái mình hơn như thế nào”.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: How has Barbara changed since being at Atlantic College?

A. She knows a lot about other countries.   

B. She is more confident than her sister now.

C. She finds it easier to get on with other people.

D. She prefers her new friends to her family.

Câu hỏi : 459162

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Barbara đã thay đổi như thế nào kể từ khi học tại Cao đẳng Atlantic?

  A. Cô ấy biết rất nhiều về các quốc gia khác.

  B. Cô ấy tự tin hơn em gái của cô ấy bây giờ.

  C. Cô ấy cảm thấy dễ dàng hòa thuận với người khác hơn.

  D. Cô ấy thích những người bạn mới của cô ấy hơn gia đình cô ấy.

  Thông tin: You learn to live with people and respect them, even the ones you don't like.

  Tạm dịch: Bạn học cách sống với mọi người và tôn trọng họ, ngay cả những người bạn không thích.

  => hòa thuận với nhiều thể loại người

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: What is the writer trying to do in the text?

A. Give an opinion about a particular student.

B. Give an opinion about a special type of education.

C. Describe the activities the students do in their free time.

D. Describe his own experience of education.

Câu hỏi : 459163

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – ý chính

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Người viết muốn làm gì trong văn bản?

  A. Đưa ra ý kiến về một học sinh cụ thể.

  B. Đưa ra ý kiến về một loại hình giáo dục đặc biệt.

  C. Mô tả các hoạt động mà học sinh làm trong thời gian rảnh.

  D. Mô tả kinh nghiệm của bản thân về giáo dục.

  Thông tin: Tác giả nói về trường Cao Đẳng Atlantic – một trường cao đẳng khá đặc biệt ở xứ Wales mà gây ngạc nhiên cho những người đến thăm – gồm tác giả luôn.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: What can a reader find out from this text?

A. How to become a student at Atlantic College.

B. What kind of programme Atlantic College offers.

C. What the British education system is like.    

D. How to get along better with other people.

Câu hỏi : 459164

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – suy luận

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Người đọc có thể tìm ra điều gì từ bài đọc này?

  A. Làm thế nào để trở thành sinh viên tại Đại học Atlantic.

  B. Trường Cao đẳng Atlantic cung cấp loại chương trình học nào.

  C. Hệ thống giáo dục của Anh là như thế nào.

  D. Làm thế nào để hòa hợp hơn với người khác.

  Thông tin: The students, who are aged between 16 and 18 and come from all over the world, spend the morning studying. In the afternoon, they go out and do a really useful activity, such as helping on the farm, looking after people with learning difficulties, or checking for pollution in rivers.

  Tạm dịch: Các học sinh, trong độ tuổi từ 16 đến 18 và đến từ khắp nơi trên thế giới, dành cả buổi sáng để học. Vào buổi chiều, họ đi ra ngoài và thực hiện một hoạt động thực sự hữu ích, chẳng hạn như giúp đỡ nông trại, chăm sóc những người gặp khó khăn trong học tập hoặc kiểm tra ô nhiễm ở các dòng sông.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: What is the writer's opinion of Atlantic College?

A. It doesn't allow students enough study time. 

B. Its students are taught to like each other.

C. It doesn’t give good value for money.  

D. Its way of teaching is successful.

Câu hỏi : 459165

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – quan điểm tác giả

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ý kiến của người viết về Trường Cao đẳng Atlantic là gì?

  A. Trường không cho phép học sinh có đủ thời gian học tập.

  B. Học sinh của trường được dạy để thích nhau.

  C. Trường không mang lại giá trị xứng đáng cho đồng tiền.

  D. Cách dạy của trường thì thành công.

  Thông tin: To sum up, Atlantic College gives its students an excellent education, using methods which really seem to work.

  Tạm dịch: Tóm lại, Trường Cao đẳng Atlantic mang đến cho sinh viên một nền giáo dục xuất sắc, sử dụng các phương pháp thực sự có hiệu quả.

  Chọn D.

  Chú ý:

  Dịch bài đọc:

       Tuần trước, tôi đã đến thăm Trường Cao đẳng Atlantic, một trường cao đẳng tư thục xuất sắc ở Wales. Thật bất thường là, nó mang lại cho mọi người trải nghiệm rất cần thiết về cuộc sống bên ngoài lớp học, cũng như cơ hội học tập cho các kỳ thi của họ. Các học sinh, trong độ tuổi từ 16 đến 18 và đến từ khắp nơi trên thế giới, dành cả buổi sáng để học. Vào buổi chiều, họ đi ra ngoài và thực hiện một hoạt động thực sự hữu ích, chẳng hạn như giúp đỡ nông trại, chăm sóc những người gặp khó khăn trong học tập hoặc kiểm tra ô nhiễm ở các dòng sông.

       Một trong những điều tuyệt vời về sinh viên Cao đẳng Atlantic là họ đến từ nhiều quốc gia và hoàn cảnh xã hội khác nhau. Vì rất ít người có thể chi trả khoản phí 20.000 bảng Anh trong 2 năm, nên các khoản tài trợ luôn sẵn sàng. Một phần tư sinh viên là người Anh, và nhiều người trong số đó chỉ có thể theo học vì nhận được sự giúp đỡ của chính phủ.

       Barbara Molenkamp, một sinh viên đến từ Hà Lan, nói: “Tôi thực sự ngưỡng mộ trường vì đã cố gắng khuyến khích sự hiểu biết quốc tế trong giới trẻ. Bạn học cách sống với mọi người và tôn trọng họ, ngay cả những người bạn không thích. Trong những ngày nghỉ hè, mẹ tôi không thể tin được rằng tôi đã ít cãi nhau với em gái mình hơn như thế nào”.

       Tóm lại, Trường Cao đẳng Atlantic mang đến cho sinh viên một nền giáo dục xuất sắc, sử dụng các phương pháp thực sự có hiệu quả.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com