Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn 8,52 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 trong 330 ml dung dịch HCl 1M dư thu được dung dịch A và 0,84 lít H2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào A thấy thoát ra 0,168 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 460534: Hòa tan hoàn toàn 8,52 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 trong 330 ml dung dịch HCl 1M dư thu được dung dịch A và 0,84 lít H2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào A thấy thoát ra 0,168 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 102,810.

B. 99,060.

C. 51,405.

D. 94,710.

Câu hỏi : 460534

Phương pháp giải:

Do cho thêm AgNO3 dư vào A thấy có khí NO thoát ra ⟹ A có chứa H+ còn dư.


Ta có: nH+dư (dd A) = 4.nNO (theo công thức tính nhanh).


Tóm tắt sơ đồ:


\(\left\{ \begin{array}{l}F{\rm{e}}\\O\end{array} \right. + HCl \to \left\{ \begin{array}{l}dd.A\left\{ \begin{array}{l}F{{\rm{e}}^{2 + }}\\F{{\rm{e}}^{3 + }}\\{H^ + }_{du}\\C{l^ - }\end{array} \right. \overset{+AgNO_3}{\rightarrow} \left\{ \begin{array}{l}F{{\rm{e}}^{3 + }}\\N{O_3}^ - \end{array} \right. +  \downarrow \left\{ \begin{array}{l}Ag\\AgCl\end{array} \right. + NO\\\\{H_2}\\{H_2}O\end{array} \right.\)


+) Xét quá trình HCl + hh ban đầu:


BTNT "H" ⟹ nH2O = (nH+ - nH+(dd A) - 2nH2)/2


BTNT "O" ⟹ nO (hh đầu) = nH2O ⟹ nFe (hh đầu) ⟹ phương trình (1)


Bảo toàn điện tích dd A ⟹ phương trình (2)


Giải hệ (1) và (2) được giá trị của x, y.


+) Bảo toàn e cho quá trình dd A + AgNO3 dư: nFe2+ = nAg + 3nNO ⟹ nAg


+) Chất rắn thu được chứa AgCl và Ag ⟹ giá trị của m.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do cho thêm AgNO3 dư vào A thấy có khí NO thoát ra ⟹ A có chứa H+ còn dư.

  Ta có: nH+dư (dd A) = 4.nNO = 4.0,0075 = 0,03 mol (công thức tính nhanh).

  Tóm tắt sơ đồ:

  \(8,52\left( g \right)\left\{ \begin{array}{l}F{\rm{e}}\\O\end{array} \right. + HCl:0,33 \to \left\{ \begin{array}{l}dd.A\left\{ \begin{array}{l}F{{\rm{e}}^{2 + }}:x\\F{{\rm{e}}^{3 + }}:y\\{H^ + }_{du}:0,03\\C{l^ - }:0,33\end{array} \right. \overset{+AgNO_3}{\rightarrow} \left\{ \begin{array}{l}F{{\rm{e}}^{3 + }}\\N{O_3}^ - \end{array} \right. +  \downarrow \left\{ \begin{array}{l}Ag\\AgCl:0,33\end{array} \right. + NO:0,0075\\\\{H_2}:0,0375\\{H_2}O\end{array} \right.\)

  +) Xét quá trình HCl + hh ban đầu:

  BTNT "H" ⟹ nH2O = (nH+ - nH+(dd A) - 2nH2)/2 = 0,1125 mol

  BTNT "O" ⟹ nO (hh đầu) = nH2O = 0,1125 mol

  ⟹ nFe (hh đầu) = (8,52 - 0,1125.16)/56 = 0,12 mol

  ⟹ x + y = 0,12 (1)

  Mặt khác bảo toàn điện tích dd A: 2x + 3y + 0,03 = 0,33 (2)

  Giải hệ (1) và (2) được x = y = 0,06.

  +) Bảo toàn e cho quá trình dd A + AgNO3 dư:

  nFe2+ = nAg + 3nNO ⟹ 0,06 = nAg + 3.0,0075 ⟹ nAg = 0,0375 mol

  +) Chất rắn thu được chứa 0,33 mol AgCl và 0,0375 mol Ag.

  ⟹ m = 0,33.143,5 + 0,0375.108 = 51,405 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com