Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây sai?

Câu 464314: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây sai?

A. \(\left\{ \begin{array}{l}a > b\\a > c\end{array} \right. \Rightarrow a > \dfrac{{b + c}}{2}\)          

B. \(\left\{ \begin{array}{l}a > b\\a > c\end{array} \right. \Rightarrow a - c > b - a\)

C. \(a > b \Rightarrow a - c > b - c\)       

D. \(a > b \Rightarrow c - a > c - b\)

Câu hỏi : 464314

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất và hệ quả của bất đẳng thức.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  +) Xét đáp án A

  \(\left\{ \begin{array}{l}a > b\\a > c\end{array} \right. \Rightarrow a + a > b + c\)\( \Rightarrow 2a > b + c \Rightarrow a > \dfrac{{b + c}}{2}\)

  \( \Rightarrow \) Đáp án A đúng.

  +) Xét đáp án B

  \(\left\{ \begin{array}{l}a > b\\a > c\end{array} \right. \Rightarrow a + a > b + c\)\( \Rightarrow a - c > b - a\)

  \( \Rightarrow \) Đáp án B đúng.

  +) Xét đáp án C

  \(a > b \Rightarrow a + \left( { - c} \right) > b + \left( { - c} \right)\)\( \Rightarrow a - c > b - c\)

  \( \Rightarrow \) Đáp án C đúng.

  +) Xét đáp án D

  \(a > b \Rightarrow  - a <  - b\)\( \Rightarrow c + \left( { - a} \right) < c + \left( { - b} \right)\)\( \Rightarrow c - a < c - b\)

  \( \Rightarrow \) Đáp án D sai.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com