Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt 2 nguồn kết hợp S1 và S2 dao động cùng phương với phương trình u1 = u2 = 2cos(20πt) cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là 60 cm/s. Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách giữa hai điểm dao động cực đại và cực tiểu liên tiếp nhau là

Câu 471113: Đặt 2 nguồn kết hợp S1 và S2 dao động cùng phương với phương trình u1 = u2 = 2cos(20πt) cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là 60 cm/s. Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách giữa hai điểm dao động cực đại và cực tiểu liên tiếp nhau là

A. 6 cm.

B. 12 cm.

C. 1,5 cm.

D. 3 cm.

Câu hỏi : 471113

Phương pháp giải:

Bước sóng: \(\lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{2\pi v}}{\omega }\)

Trên đường nối hai nguồn, khoảng cách giữa hai điểm cực đại và cực tiểu liên tiếp là \(\dfrac{\lambda }{4}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ phương trình sóng, ta có tần số góc của sóng là: ω = 20π (rad/s)

  Bước sóng là: \(\lambda  = \dfrac{{2\pi v}}{\omega } = \dfrac{{2\pi .60}}{{20\pi }} = 6\,\,\left( {cm} \right)\)

  Khoảng cách giữa hai điểm cực đại và cực tiểu liên tiếp trên đường nối hai nguồn là:

  \(\dfrac{\lambda }{4} = \dfrac{6}{4} = 1,5\,\,\left( {cm} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com