Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

My uncle lives a happy life ______ his disability.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 473308: My uncle lives a happy life ______ his disability.

A. because of

B. because

C. though

D. in spite of

Câu hỏi : 473308

Phương pháp giải:

Liên từ / Mệnh đề nhượng bộ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dấu hiệu: sau chỗ trống là một cụm danh từ “his disability”.

  A. because of + N / V-ing: bởi vì

  B. because + S + V: bởi vì => loại

  C. though + S + V: mặc dù => loại

  D. in spite of + N / V-ing: mặc cho, mặc dù

  Xét về nghĩa câu => D phù hợp nhất.

  Tạm dịch: Chú tôi sống một cuộc sống vui vẻ mặc dù chú bị khuyết tật.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com