Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

She last visited her home country ten years ago.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu 473351: She last visited her home country ten years ago.

A. She hasn't visited her home country for ten years.

B. She didn't visit her home country ten years ago.

C. She has visited her home country for ten years.

D. She was in her home country for ten years.

Câu hỏi : 473351

Phương pháp giải:

Thì hiện tại hoàn thành
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách dùng: diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và còn tiếp diễn đến hiện tại

  Cấu trúc: S + last + V_quá khứ đơn + O + khoảng thời gian + ago.

  = S + has/have + not + Vp2 for + khoảng thời gian.

  Tạm dịch: Cô ấy đã về thăm nước nhà của mình lần cuối vào 10 năm trước.

  A. Cô ấy đã không về thăm nước nhà của mình được 10 năm rồi.

  B. Cô ấy đã không về thăm nước nhà của mình 10 năm trước. => Sai trạng từ chỉ thời gian

  C. Cô ấy đã về thăm nước nhà của mình được 10 năm. => Sai về nghĩa

  D. Cô ấy đã ở nước nhà của mình 10 năm. => Sai nghĩa + thì của động từ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com