Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{1}{{{x^2} - 2x}}\) trên khoảng \(\left( {2; + \infty } \right)\) là

Câu 473963: Họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{1}{{{x^2} - 2x}}\) trên khoảng \(\left( {2; + \infty } \right)\) là

A.  \(\dfrac{{\ln \left( {x - 2} \right) + \ln x}}{2}\, + \,C.\)

B.  \(\dfrac{{\ln x - \ln \left( {x - 2} \right)}}{2}\, + \,C.\)

C.  \(\dfrac{{\ln \left( {x - 2} \right) - \ln x}}{2}\, + \,C.\)

D.  \(\ln \left( {x - 2} \right) - \ln x + \,C.\)

Câu hỏi : 473963

Phương pháp giải:

- Phân tích \(f\left( x \right)\) thành \(\dfrac{A}{x} + \dfrac{B}{{x - 2}}\).


- Sử dụng công thức tính nguyên hàm: \(\int {\dfrac{1}{{ax + b}}dx}  = \dfrac{1}{a}\ln \left| {ax + b} \right| + C\).


- Sử dụng điều kiện của \(x\) để phá trị tuyệt đối.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét hàm số: \(f\left( x \right) = \dfrac{1}{{{x^2} - 2x}}\) trong \(\left( {2; + \infty } \right)\) ta có:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\int {f\left( x \right)dx}  = \int {\dfrac{1}{{{x^2} - 2x}}dx} \\ = \int {\dfrac{1}{{x\left( {x - 2} \right)}}dx}  = \int {\left( {\dfrac{1}{{2\left( {x - 2} \right)}} - \dfrac{1}{{2x}}} \right)dx} \\ = \dfrac{1}{2}\ln \left| {x - 2} \right| - \dfrac{1}{2}\ln \left| x \right| + C\\ = \dfrac{1}{2}\left( {\ln \left| {x - 2} \right| - \ln \left| x \right|} \right) + C.\end{array}\)

  Vì \(x \in \left( {2; + \infty } \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left| {x - 2} \right| = x - 2\\\left| x \right| = x\end{array} \right.\)

  Do đó \(\int {f\left( x \right)dx}  = \dfrac{{\ln \left( {x - 2} \right) - \ln x}}{2} + C\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com