Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 1: circumvent

A. celebrate

B. attract

C. evade

D. appeal

Câu hỏi : 476457
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: advantage

A. benefit

B. persistence

C. nimbleness

D. allure

Câu hỏi : 476458
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: fragile

A. modern

B. famous

C. refined

D. frail

Câu hỏi : 476459
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: contemporary

A. timing

B. current

C. well-known

D. perfect

Câu hỏi : 476460
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: appealing

A. refined

B. encouraging

C. alluring

D. popular

Câu hỏi : 476461
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: renowned

A. unknown

B. celebrated

C. adverse

D. disapprove

Câu hỏi : 476462
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: worthwhile

A. rewarding

B. acceptable

C. agile

D. permitted

Câu hỏi : 476463
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: vigorous

A. attractive

B. beautiful

C. energetic

D. advantageous

Câu hỏi : 476464
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: refine

A. persist

B. value

C. perfect

D. divide

Câu hỏi : 476465
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: heyday

A. agreement

B. acclaim

C. postponement

D. pinnacle

Câu hỏi : 476466
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com