Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 1: indispensable

A. abrupt

B. abroad

C. vital

D. frail

Câu hỏi : 476619
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: restore

A. appeal

B. revitalize

C. attract

D. disrupt

Câu hỏi : 476620
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: conform

A. annoy

B. divide

C. encourage

D. adapt

Câu hỏi : 476621
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: turbulent

A. chaotic

B. intolerant

C. annoying

D. adverse

Câu hỏi : 476622
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: ascertain

A. delay

B. render

C. determine

D. assert

Câu hỏi : 476623
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: potential

A. attraction

B. possibility

C. anticipation

D. persistence

Câu hỏi : 476624
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: benign

A. harmless

B. weak

C. essential

D. minuscule

Câu hỏi : 476625
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: enrich

A. alter

B. dispense

C. disrupt

D. enhance

Câu hỏi : 476626
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: unbearable

A. inspiring

B. unfavorable

C. intolerable

D. ancient

Câu hỏi : 476627
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: proposal

A. question

B. attention

C. benefit

D. suggestion

Câu hỏi : 476628
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com