Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = {3^{\frac{n}{2} + 1}}\). Tìm công bội của dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\).

Câu 482496: Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = {3^{\frac{n}{2} + 1}}\). Tìm công bội của dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\).

A. \(q = \dfrac{1}{2}\)

B. \(q = \sqrt 3 \)

C. \(q = 3\)

D. \(q = \dfrac{3}{2}\)

Câu hỏi : 482496
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({u_1} = {3^{\dfrac{3}{2}}}\), \({u_2} = {3^2}\)

  Khi đó \(q = \dfrac{{{u_2}}}{{{u_1}}} = \sqrt 3 \).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com