Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 1: The lion has long been a symbol of strength, power and its being cruel.

A. has long been

B. symbol

C. strength

D. its being cruel

Câu hỏi : 485796

Phương pháp giải:

Cấu trúc song hành
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trước “and” là các danh từ “strength, power” => sau “and” cũng cần điền danh từ.

  cruel (adj): độc ác, tàn ác

  cruelty (n): sự tàn ác

  Sửa: its being cruel => cruelty

  Tạm dịch: Sư tử từ lâu đã trở thành biểu tượng của sức mạnh, quyền lực và sự tàn ác.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The first half of the game was pretty boring because the players did not take enough effort.

A. The

B. pretty

C. because

D. take

Câu hỏi : 485797

Phương pháp giải:

Sự kết hợp từ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  make + effort: nỗ lực

  take + measure: thực hiện các giải pháp

  Sửa: take => make

  Tạm dịch: Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt do các cầu thủ thi đấu chưa đủ nỗ lực.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Aristotle believed that everything in the universe were composed of four basic elements: earth, water, air, and fire.

A. believed

B. were

C. basic

D. fire

Câu hỏi : 485798

Phương pháp giải:

Sự hòa hợp chủ - vị
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chủ ngữ là các đại từ bất định (everything) = chủ ngữ số ít => tobe chia số ít.

  Sửa: were => was

  Tạm dịch: Aristotle tin rằng mọi thứ trong vũ trụ đều được cấu tạo từ bốn phần tử cơ bản: đất, nước, không khí và lửa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com