Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu 1: She usually spends one hour going shopping every week.

A. She usually goes to shopping one hour every week.

B. It usually takes her one hour to go shopping every week.

C. It usually takes her one hour going shopping every week.

D. It usually takes her one hour to shop on her car every week.

Câu hỏi : 485800

Phương pháp giải:

to V / V-ing
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  S + spend + (khoảng thời gian) V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì

  = It + takes + O + (khoảng thời gian) to V_nguyên thể: Ai đó mất bao nhiêu thời gian làm gì

  Tạm dịch: Cô ấy thường dành một giờ để đi mua sắm mỗi tuần.

  = B. Cô ấy thường mất một giờ để đi mua sắm mỗi tuần.

  A. Sai ở “to” => bỏ (go shopping: đi mua sắm)

  C. Sai ở “going” => to go

  D. Cô ấy thường mất một giờ để mua sắm trên ô tô của mình mỗi tuần.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: "Why don't you try using a screw-driver?” he said to me.

A. He ordered me to try using a screw-driver.

B. He said that using a screw-driver didn't work.

C. He suggested to use a screw-driver.

D. He suggested that I try using a screw-driver.

Câu hỏi : 485801

Phương pháp giải:

Câu tường thuật đặc biệt
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu gốc: “Why don’t you…?” => tường thuật lại dùng “suggest”.

  order sb to V: yêu cầu ai làm gì

  suggest V-ing: đề nghị làm gì

  suggest that + S + (should) + V-nguyên thể: đề nghị ai đó (nên) làm gì

  Tạm dịch: "Tại sao bạn không thử sử dụng một cái tua vít?" anh ấy nói với tôi.

  = D. Anh ấy đề nghị tôi thử sử dụng một cái tua vít.

  A. Anh ấy ra lệnh cho tôi thử sử dụng một cái tua vít. => sai nghĩa

  B. Anh ta nói rằng sử dụng một cái tua vít không có tác dụng. => sai nghĩa

  C. Sai ở “to use” => using

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: We understand that Ben wants to train to be a pilot.

A. It is understood that Ben wants to train to be a pilot.

B. It is to understand that Ben wants to train to be a pilot.

C. It understands that Ben wants to train to be a pilot.

D. Ben understands that he wants to train to be a pilot.

Câu hỏi : 485802

Phương pháp giải:

Câu bị động
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn: S + am/is/are + P2

  = It is + P2 that + S + V (Mọi người/Người ta hiểu rằng; Được hiểu rằng)

  understand => understood

  Tạm dịch: Chúng tôi hiểu rằng Ben muốn đào tạo để trở thành một phi công.

  = A. Mọi người hiểu rằng Ben muốn đào tạo để trở thành một phi công.

  B. Điều này được hiểu rằng Ben muốn đào tạo để trở thành một phi công. => sai nghĩa

  C. Nó hiểu rằng Ben muốn đào tạo để trở thành một phi công. => sai nghĩa

  D. Ben hiểu rằng anh ấy muốn đào tạo để trở thành một phi công. => sai nghĩa

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com