Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 487744: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn nilon-6 và nilon-6,6 đều thu được cùng một sản phẩm.

B. Tơ tằm không bền trong môi trường axit hoặc bazơ.

C. Trùng hợp buta-1,3-đien với xúc tác lưu huỳnh thu được cao su buna-S.

D. Thủy phân hoàn toàn tơ nilon-6 thu được axit α-aminocaproic.

Câu hỏi : 487744

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết tổng hợp về polime.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - A sai, vì:

  Thủy phân nilon-6 sẽ thu được NH2-[CH2]5-COOH (axit ε-aminocaproic) hoặc muối của nó.

  Thủy phân nilon-6,6 sẽ thu được NH2-[CH2]6-NH2 (hexametylenđiamin) và HOOC-[CH2]4-COOH (axit ađipic) hoặc muối của chúng.

  (sản phẩm thủy phân phụ thuộc vào môi trường thủy phân là axit hay bazơ).

  - B đúng, vì tơ tằm bản chất là protein, bị thủy phân cả trong môi trường axit và bazơ.

  - C sai, vì trùng hợp buta-1,3-đien với stiren (C6H5CH=CH2) thu được cao su buna-S.

  - D sai, vì thủy phân hoàn toàn tơ nilon-6 thu được NH2-[CH2]5-COOH (axit ε-aminocaproic).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com