Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất: etilen, but-2-in, toluen, stiren, propan, phenol. Số chất phản ứng được với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường là

Câu 487743: Cho các chất: etilen, but-2-in, toluen, stiren, propan, phenol. Số chất phản ứng được với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu hỏi : 487743

Phương pháp giải:

Các chất có thể phản ứng với nước brom ở điều kiện thường:

- Các chất có liên kết bội kém bền: C=C (anken, ankađien,…), C≡C (ankin, …).

- Các chất có nhóm chức -CHO (anđehit, glucozơ, các chất có đầu HCOO-, …).

- Phenol (C6H5OH), anilin (C6H5NH2) có phản ứng với nước brom, vừa làm mất màu, vừa sinh ra kết tủa trắng.

- Vòng xiclopropan (đã giảm tải).

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các chất có phản ứng với dung dịch Br2

  - Etilen: CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

  - But-2-in: CH3-C≡C-CH3 + 2Br2 → CH3-CBr2-CBr2-CH3

  - Stiren: C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

  - Phenol:

  Vậy có 4 chất có phản ứng với dung dịch Br2 ở điều kiện thường.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Ly Trần Sao Toluen ko pư vs br ạ
   Thích Trả lời 06/06/2021 17:09 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com