Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết tập hợp \(E\) các số tự nhiên không nhỏ hơn \(79\) nhưng không lớn hơn \(85\) bằng hai cách.

Câu 487785: Viết tập hợp \(E\) các số tự nhiên không nhỏ hơn \(79\) nhưng không lớn hơn \(85\) bằng hai cách.

A. Cách 1: \(E = \left\{ {79;\,\,80;\,\,81;\,\,82;\,\,83;\,\,84;\,\,85} \right\}\)

Cách 2: \(E = \left\{ {x \in \left. {\mathbb{N}\,} \right|\,79 \le x \le 85} \right\}\)

B. Cách 1: \(E = \left\{ {80;\,\,81;\,\,82;\,\,83;\,\,84;\,\,85} \right\}\)

Cách 2: \(E = \left\{ {x \in \left. {\mathbb{N}\,} \right|\,79 \le x \le 85} \right\}\)

C. Cách 1: \(E = \left\{ {79;\,\,80;\,\,81;\,\,82;\,\,83;\,\,84} \right\}\)

Cách 2: \(E = \left\{ {x \in \left. {\mathbb{N}\,} \right|\,79 \le x \le 85} \right\}\)

D. Cách 1: \(E = \left\{ {79;\,\,80;\,\,81;\,\,82;\,\,83;\,\,84;\,\,85} \right\}\)

Cách 2: \(E = \left\{ {x \in \left. {\mathbb{N}\,} \right|\,79 \le x \le 84} \right\}\)

Câu hỏi : 487785

Phương pháp giải:

Có \(2\) cách mô tả một tập hợp:


Cách 1: Mô tả


Cách 2: Nếu tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách 1: \(E = \left\{ {79;\,\,80;\,\,81;\,\,82;\,\,83;\,\,84;\,\,85} \right\}\)

  Cách 2: \(E = \left\{ {x \in \left. {\mathbb{N}\,} \right|\,79 \le x \le 85} \right\}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com