Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = 10\cos \left( {4\pi t + \pi } \right)\) (x tính bằng cm và t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số là

Câu 488238: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = 10\cos \left( {4\pi t + \pi } \right)\) (x tính bằng cm và t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số là

A. \(4\pi H{\rm{z}}\)

B. 2Hz.

C. 0,5 Hz.

D. 4 Hz.

Câu hỏi : 488238

Phương pháp giải:

* Đọc phương trình dao động: \(x = Aco{\rm{s}}\left( {\omega t + \varphi } \right)\)

+ Biên độ dao động: A

+ Tần số góc: \(\omega \)

+ Pha dao động tại thời điểm t: \(\left( {\omega t + \varphi } \right)\)

* Công thức tính tần số: \(f = \frac{\omega }{{2\pi }}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình dao động: \(x = 10co{\rm{s}}\left( {4\pi t + \pi } \right)cm\)

  Tần số góc: \(\omega  = 4\pi \,\,\left( {rad/s} \right)\)

  \( \Rightarrow \) Tần số dao động của chất điểm:

  \(f = \frac{\omega }{{2\pi }} = \frac{{4\pi }}{{2\pi }} = 2H{\rm{z}}\)

  Đáp án B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com