Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm \(x \in \mathbb{N}\), biết: \({2^x} + {2^{x + 3}} = 144\)

Câu 495206: Tìm \(x \in \mathbb{N}\), biết: \({2^x} + {2^{x + 3}} = 144\)

A. \(x = 5\)

B. \(x = 4\)

C. \(x = 3\)

D. \(x =- 4\)

Câu hỏi : 495206

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số và tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.


Giải bài toán ngược để tìm \(x\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Với \(x \in \mathbb{N}\) ta có:

  \(\begin{array}{l}{2^x} + {2^{x + 3}} = 144\\{2^x} + {2^x}{.2^3} = 144\\{2^x} + {2^x}.8 = 144\\{2^2}\left( {1 + 8} \right) = 144\\{9.2^x} = 144\\{2^x} = 144:9\\{2^x} = 16\\{2^x} = {2^4}\\ \Rightarrow x = 4\end{array}\)

  Vậy \(x = 4\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com