Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số tự nhiên \(n\) thỏa mãn điều kiện: \(9 < {3^n} \le 729\)

Câu 495155: Tìm số tự nhiên \(n\) thỏa mãn điều kiện: \(9 < {3^n} \le 729\)

A. \(n \in \left\{ {3;\,\,5;\,\,6} \right\}\)

B. \(n \in \left\{ {3;\,\,4;\,\,5;\,\,6} \right\}\)

C. \(n \in \left\{ {3;\,\,4;\,\,5} \right\}\)

D. \(n \in \left\{ {4;\,\,5;\,\,6} \right\}\)

Câu hỏi : 495155

Phương pháp giải:

Viết \(9,\,\,729\) dưới dạng lũy thừa với cơ số \(3\).


Sử dụng \({a^m} < {a^n} \Rightarrow m < n\) (với \(a > 1\))

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đề bài, ta có:

  \(9 < {3^n} \le 729\)

  \({3^2} < {3^n} \le {3^6}\)

  \( \Rightarrow 2 < n \le 6\)

  Mà \(n \in \mathbb{N} \Rightarrow n \in \left\{ {3;\,\,4;\,\,5;\,\,6} \right\}\).

  Vậy \(n \in \left\{ {3;\,\,4;\,\,5;\,\,6} \right\}\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com