Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm \(M\left( { - 3;4} \right)\) là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

Câu 498431: Trên mặt phẳng tọa độ, điểm \(M\left( { - 3;4} \right)\) là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

A. \({z_2} = 3 + 4i\).

B. \({z_3} =  - 3 + 4i\)

C. \({z_4} =  - 3 - 4i\)

D. \({z_1} = 3 - 4i\).

Câu hỏi : 498431

Phương pháp giải:

Điểm \(M\left( {a;b} \right)\) là điểm biểu diễn của số phức \(z = a + bi\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điểm \(M\left( { - 3;4} \right)\) là điểm biểu diễn của số phức \({z_3} =  - 3 + 4i\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com