Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết hàm số \(y = \dfrac{{x + a}}{{x + 1}}\,\,(a\) là số thực cho trước, \(a \ne 1\)) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 498432: Biết hàm số \(y = \dfrac{{x + a}}{{x + 1}}\,\,(a\) là số thực cho trước, \(a \ne 1\)) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. \(y' < 0,\,\,\forall x \ne  - 1\). 

B. \(y' > 0,\,\,\forall x \ne  - 1\). 

C. \(y' < 0,\,\,\forall x \in \mathbb{R}\).

D. \(y' > 0,\,\,\forall x \in \mathbb{R}\).

Câu hỏi : 498432

Phương pháp giải:

Dựa vào chiều biến thiên và tập xác định của hàm số.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Từ đồ thị ta nhận thấy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định \( \Rightarrow y' > 0\).

  + Do hàm số \(y = \dfrac{{x + a}}{{x + 1}}\) không xác định tại \(x =  - 1\) \( \Rightarrow y' > 0\,\,\forall x \ne  - 1\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com