Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sau khi cùng nhận nhiên liệu từ một chiếc máy bay tiếp dầu trên không, hai máy bay huấn luyện FT và FN chuyển hướng bay theo hai đường thẳng: FT bay theo hướng Tây, FN bay theo hướng Nam. Hai phi công liên lạc với nhau bằng thiết bị vô tuyến điện có khoảng cách hoạt động tối đa giữa hai thiết bị là 800 km. Phi công lái máy bay FT bay với tốc độ v1 đi được 100 km thì tăng tốc thêm một lượng 100 km/h, thấy rằng sau khi tăng tốc và bay thêm 1 giờ nữa thì mất liên lạc. Phi công lái máy bay FN bay 30 phút với tốc độ v2 thì gặp vùng khí nhiễu động nên phải giảm tốc độ đi 1,5 lần, rồi giữ tốc độ mới này, đi được 400 km nữa thì mất liên lạc. Bỏ qua thời gian truyền tín hiệu điện giữa hai máy bay. Tìm giá trị v1 và v2.

Câu 498458: Sau khi cùng nhận nhiên liệu từ một chiếc máy bay tiếp dầu trên không, hai máy bay huấn luyện FT và FN chuyển hướng bay theo hai đường thẳng: FT bay theo hướng Tây, FN bay theo hướng Nam. Hai phi công liên lạc với nhau bằng thiết bị vô tuyến điện có khoảng cách hoạt động tối đa giữa hai thiết bị là 800 km. Phi công lái máy bay FT bay với tốc độ v1 đi được 100 km thì tăng tốc thêm một lượng 100 km/h, thấy rằng sau khi tăng tốc và bay thêm 1 giờ nữa thì mất liên lạc. Phi công lái máy bay FN bay 30 phút với tốc độ v2 thì gặp vùng khí nhiễu động nên phải giảm tốc độ đi 1,5 lần, rồi giữ tốc độ mới này, đi được 400 km nữa thì mất liên lạc. Bỏ qua thời gian truyền tín hiệu điện giữa hai máy bay. Tìm giá trị v1 và v2.

A. \({v_1} = 592\,\,km/h;\,\,{v_2} = 195\,\,km/h\).

B. \({v_1} = 159\,\,km/h;\,\,{v_2} = 592\,\,km/h\).

C. \({v_1} = 159\,\,km/h;\,\,{v_2} = 529\,\,km/h\).

D. \({v_1} = 195\,\,km/h;\,\,{v_2} = 592\,\,km/h\).

Câu hỏi : 498458
Phương pháp giải:

Quãng đường: \(S = vt\)

Định lí Py-ta-go: \({a^2} = {b^2} + {c^2}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có hình vẽ:

  Từ hình vẽ ta có:

  \(\begin{array}{l}OB = 100 + 1.\left( {{v_1} + 100} \right) = {v_1} + 200\,\,\left( {km} \right)\\OD = 0,5.{v_2} + 400\,\,\left( {km} \right)\end{array}\)

  Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác vuông OBD, ta có:

  \(B{D^2} = O{B^2} + O{D^2} \Rightarrow {800^2} = {\left( {{v_1} + 200} \right)^2} + {\left( {0,5{v_2} + 400} \right)^2}\,\,\left( 1 \right)\)

  Thời gian máy bay thứ nhất bay từ O đến B bằng thời gian máy bay thứ 2 bay từ O đến D:

  \(\begin{array}{l}{t_1} = {t_2} \Rightarrow \dfrac{{100}}{{{v_1}}} + 1 = 0,5 + \dfrac{{400}}{{\dfrac{{{v_2}}}{{1,5}}}} \Rightarrow \dfrac{{100}}{{{v_1}}} + 0,5 = \dfrac{{600}}{{{v_2}}}\\ \Rightarrow {v_2} = \dfrac{{600{v_1}}}{{0,5{v_1} + 100}} = \dfrac{{1200{v_1}}}{{{v_1} + 200}}\,\,\left( 2 \right)\end{array}\)

  Thay (2) vào (1), ta có:

  \({800^2} = {\left( {{v_1} + 200} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{600{v_1}}}{{{v_1} + 200}} + 400} \right)^2}\,\,\left( 3 \right)\)

  Sử dụng máy tính bỏ túi CASIO FX570 – ES, ta tính được \({v_1} \approx 195\,\,\left( {km/h} \right)\)

  \( \Rightarrow {v_2} \approx 592\,\,\left( {km/h} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com