Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

. Lớp \({\rm{5}}\)A có \({\rm{35}}\) học sinh làm bài kiểm tra Toán. Để bài gổm có \({\rm{3}}\) bài toán. Sau khi kiểm tra, cô giáo tổng hợp được kết quả như sau: Có \({\rm{20}}\) em giải được bài toán thứ nhất, \({\rm{14}}\) em giải được bài toán thứ hai, \({\rm{10}}\) em giải được bài toán thứ ba, \({\rm{5}}\) em giải được bài toán thứ hai và thứ ba, \({\rm{2}}\) em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai, \({\rm{6}}\) em làm được bài toán thứ nhất và thứ ba, chỉ có \({\rm{1}}\) học sinh đạt điểm \({\rm{10}}\) vì đã giải được cả \({\rm{3}}\) bài. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh không giải được bài toán nào?

Câu 500121: . Lớp \({\rm{5}}\)A có \({\rm{35}}\) học sinh làm bài kiểm tra Toán. Để bài gổm có \({\rm{3}}\) bài toán. Sau khi kiểm tra, cô giáo tổng hợp được kết quả như sau: Có \({\rm{20}}\) em giải được bài toán thứ nhất, \({\rm{14}}\) em giải được bài toán thứ hai, \({\rm{10}}\) em giải được bài toán thứ ba, \({\rm{5}}\) em giải được bài toán thứ hai và thứ ba, \({\rm{2}}\) em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai, \({\rm{6}}\) em làm được bài toán thứ nhất và thứ ba, chỉ có \({\rm{1}}\) học sinh đạt điểm \({\rm{10}}\) vì đã giải được cả \({\rm{3}}\) bài. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh không giải được bài toán nào?

A. \(3\)

B. \(4\)

C. \(5\)

D. \(6\)

Câu hỏi : 500121

Phương pháp giải:

Chuyển đổi nội dung bài toán về ngôn ngữ tập hợp.

Sử dụng sơ đồ Ven để minh họa cho các tập hợp.

Dựa vào sơ đồ Ven để tìm giá trị cần xác định.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì chỉ có \({\rm{1}}\) học sinh giải đúng \({\rm{3}}\) bài nên điển số \({\rm{1}}\) vào phần chung của \({\rm{3}}\) hình tròn.

  Có \({\rm{2}}\) học sinh giải được bài I và bài II, nên phần chung của \({\rm{2}}\) hình tròn này mà không chung với hình tròn khác sẽ điền số \(1\) (\({\rm{2 - 1 = 1}}\)).

  Tương tự, ta điền được các số \({\rm{4}}\) và \({\rm{5}}\) (trong hình).

  Nhìn vào hình vẽ ta có:

  + Số học sinh chỉ làm được bài l là: \(20 - 1 - 1 - 5 = 13\) (bạn) .

  + Số học sinh chỉ làm được bài II là: \(14 - 1 - 1 - 4 = 8\) (bạn) .

  + Số học sinh chỉ làm được bài III là: \(10 - 5 - 1 - 4 = 0\) (bạn)

  Vậy số học sinh làm được ít nhất một bài là: (Cộng các phần không giao nhau trong hình) \({\rm{13 + 1 + 8 + 5 + 1 + 4 + 0 = 32}}\) (bạn) .

  Suy ra số học sinh không làm được bài nào là: \(35 - 32 = 3\) (bạn).

  Đáp số: \({\rm{3}}\) bạn

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com