Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép tính \(51.\left( { - 5} \right)\) là

Câu 505443: Kết quả của phép tính \(51.\left( { - 5} \right)\) là

A. \( - 525\)

B. \( - 255\)

C. \( - 552\)

D. \(255\)

Câu hỏi : 505443

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(51.\left( { - 5} \right) =  - \left( {51.5} \right) =  - 255\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com