Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mary demanded that the heater____ immediately. Her apartment was freezing.

Choose the best answer to complete each of the following sentences

Câu 506077: Mary demanded that the heater____ immediately. Her apartment was freezing.

A. repaired          

B. be repaired     

C. being repaired      

D. been repaired

Câu hỏi : 506077

Phương pháp giải:

Thức giả định

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Demanded + S + Vnt/Be+PII/Be+V-ing

  Tạm dịch: Mary yêu cầu cái máy sưởi phải được sưởi ngay lập tức. Căn hộ của cô ý lạnh cóng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com