Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số \(y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}\) với \(a,b,c,d\) là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 508923: Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số \(y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}\) với \(a,b,c,d\) là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(y' < 0\,,\,\,\forall x \ne 1\)

B. \(y' > 0\,,\,\,\forall x \ne 2\)

C. \(y' < 0\,,\,\,\forall x \ne 2\)

D. \(y' > 0\,,\,\,\forall x \ne 1\)

Câu hỏi : 508923

Phương pháp giải:

Quan sát đồ thị hàm số, nhận biết đường cong đi xuống là hàm số nghịch biến trên tập xác định, ngược lại, đường cong đi lên là hàm số đồng biến trên tập xác định.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường tiệm cận đứng \(x = 2 \Rightarrow \) Hàm số không xác định tại \(x = 2 \Rightarrow D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 2 \right\}\)

  Dựa vào dạng đồ thị \(y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}\) ta suy ra \(y' < 0,\,\,\forall x \ne 2\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com