Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho một máy phát dao động điện từ có mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm \(L = \frac{1}{\pi }\left( {mH} \right)\) và một tụ điện \(C = \frac{{10}}{\pi }\left( {pF} \right)\). Biết tốc độ của sóng điện từ trong chân không là \(c = {3.10^8}m/s\). Bước sóng điện từ mà máy phát ra là

Câu 523804: Cho một máy phát dao động điện từ có mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm \(L = \frac{1}{\pi }\left( {mH} \right)\) và một tụ điện \(C = \frac{{10}}{\pi }\left( {pF} \right)\). Biết tốc độ của sóng điện từ trong chân không là \(c = {3.10^8}m/s\). Bước sóng điện từ mà máy phát ra là

A. 6m

B. 3km

C. 6km.

D. 60m

Câu hỏi : 523804

Phương pháp giải:

Công thức tính bước sóng trong sóng điện từ: \(\lambda  = cT = 2\pi c\sqrt {LC} \)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bước sóng điện từ mà máy phát ra là:

  \(\lambda  = 2\pi c.\sqrt {LC}  = 2\pi {.3.10^8}.\sqrt {\frac{1}{\pi }{{.10}^{ - 3}}.\frac{{10}}{\pi }{{.10}^{ - 12}}}  = 60m\)

  Đáp án D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com