Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện trở có \(R = 40\Omega \) và tụ điện có dung kháng \(40\Omega \). So với cường độ dòng điện trong mạch, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch:

Câu 523805: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện trở có \(R = 40\Omega \) và tụ điện có dung kháng \(40\Omega \). So với cường độ dòng điện trong mạch, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch:

A. sớm pha \(\frac{\pi }{4}\)

B. trễ pha \(\frac{\pi }{4}\)

C. sớm pha \(\frac{\pi }{2}\)

D. trễ pha \(\frac{\pi }{2}\)

Câu hỏi : 523805

Phương pháp giải:

Công thức tính độ lệch pha giữa u và i trong mạch điện xoay chiều: \(\tan \varphi  = \frac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\tan \varphi  = \frac{{ - {Z_C}}}{R} = \frac{{ - 40}}{{40}} =  - 1 \Rightarrow \varphi  =  - \frac{\pi }{4}\)

  \( \Rightarrow {\varphi _u} - {\varphi _i} =  - \frac{\pi }{4}\) \( \Rightarrow \) u trễ pha hơn i một góc \(\frac{\pi }{4}\)

  Đáp án B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com