Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp xoay chiều \(u = 200\sqrt 6 co{\rm{s}}\left( {\omega t} \right)V\) (\(\omega \) thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở \(100\sqrt 3 \Omega \), cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh \(\omega \)  để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt cực đại \({I_{max}}\). Giá trị của \({I_{max}}\)  bằng

Câu 523806: Đặt điện áp xoay chiều \(u = 200\sqrt 6 co{\rm{s}}\left( {\omega t} \right)V\) (\(\omega \) thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở \(100\sqrt 3 \Omega \), cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh \(\omega \)  để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt cực đại \({I_{max}}\). Giá trị của \({I_{max}}\)  bằng

A. \(3{\rm{A}}\)

B. \(\sqrt 6 A\)

C. \(2{\rm{A}}\)

D. \(2\sqrt 2 A\)

Câu hỏi : 523806

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện: \(I = \frac{U}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} }}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch:

  \(I = \frac{U}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} }} = \frac{U}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {\omega L - \frac{1}{{\omega C}}} \right)}^2}} }}\)

  Thay đổi \(\omega \) để  \({I_{\max }} \Leftrightarrow \omega L = \frac{1}{{\omega C}}\), khi đó xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

  Ta có: \({I_{ma{\rm{x}}}} = \frac{U}{R} = \frac{{200\sqrt 3 }}{{100\sqrt 3 }} = 2{\rm{A}}\)

  Đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com