Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Only during the early twentieth century _________ in the United States

Choose the word or phrase that best completes each of following sentences

Câu 525079: Only during the early twentieth century _________ in the United States

A. alcohol was prohibited then  

B. that alcohol was prohibited

C. when alcohol was prohibited  

D. was alcohol prohibited

Câu hỏi : 525079

Phương pháp giải:

Cấu trúc đảo ngữ với “only”
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Only + giới từ + thời gian/nơi chốn + aux + S +V

  Tạm dịch: Chỉ trong khoảng đầu thế kỉ 20, cồn bị cấm ở nước Mĩ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com