Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện áp tức thời giữa hai đầu R, L và C tương ứng là \({u_R},{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {u_L}\) và \({u_C}\). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là

Câu 526852: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện áp tức thời giữa hai đầu R, L và C tương ứng là \({u_R},{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {u_L}\) và \({u_C}\). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là

A.  \(u = \sqrt {{u_R}^2 + {{\left( {{u_L} - {u_C}} \right)}^2}} \).

B.  \(u = {u_R} + {u_L} + {u_C}\).

C.  \(u = \sqrt {{u_R}^2 + {{\left( {{u_L} + {u_C}} \right)}^2}} \).

D.  \(u = {u_R} + \left| {{u_L} - {u_C}} \right|\).

Câu hỏi : 526852

Phương pháp giải:

Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có: \(u = {u_R} + {u_L} + {u_C}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là: \(u = {u_R} + {u_L} + {u_C}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com