Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng gồm các hạt mang năng lượng gọi là

Câu 526853: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng gồm các hạt mang năng lượng gọi là

A.  prôtôn.

B.  notron.

C.  phôtôn.

D.  êlectron.

Câu hỏi : 526853
Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về thuyết lượng tử ánh sáng

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng gồm các hạt mang năng lượng gọi là photon

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com