Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f(x)\) là hàm số bậc bốn, có đạo hàm \(y' = 8{x^3}\). Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?

Câu 529581: Cho hàm số \(y = f(x)\) là hàm số bậc bốn, có đạo hàm \(y' = 8{x^3}\). Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?

A. \(\left( { - \infty ;1} \right)\).

B. \(\left( {0; + \infty } \right)\).

C. \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

D. \(\left( { - \infty ;0} \right).\)

Câu hỏi : 529581

Phương pháp giải:

- Sử dụng chức năng MENU \(8\) để loại trừ đáp án.

- Hàm số \(y = f\left( x \right)\)  đồng biến trên \(\left( {a;\;b} \right) \Leftrightarrow f'\left( x \right) \ge 0\;\;\forall x \in \left( {a;\;b} \right).\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  MENU \(8\)

  A.

  Bắt đầu: \( - 20\)

  Kết thúc: \(1\)

  Bước nhảy: \(\left( {1 - \left( { - 20} \right)} \right):40\)

  Bảng giá trị:

  Loại đáp án A.

  B.

  Bắt đầu: \(0\)

  Kết thúc: \(20\)

  Bước nhảy: \(\left( {20 - 0} \right):40\)

  Bảng giá trị:

  \( \Rightarrow y' > 0{\rm{ }}\forall x \in \left( {0; + \infty } \right)\)\( \Rightarrow \)Hàm số đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\).

  C. Vì \(\left( { - \infty ;1} \right) \subset \left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

  Loại đáp án C.

  D. Vì \(\left( { - \infty ;1} \right) \subset \left( { - \infty ;0} \right)\).

  Loại đáp án D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com