Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet

Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet

Câu 1: It's not a good idea to spend more than three hours at a wheel without a break.

A. It’s

B. to spend

C. at

D. a break

Câu hỏi : 547457

Phương pháp giải:

Giới từ
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Spend time/money in (doing) sth: dành thời gian, tiền bạc vào việc gì

  Tạm dịch: Không phải là một ý kiến ​​hay nếu bạn dành hơn ba giờ đồng hồ lái xe mà không cần nghỉ ngơi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The Kenyans have three runners in the race, any of who could win.

A. have

B. runners

C. who

D. could

Câu hỏi : 547458

Phương pháp giải:

Đại từ quan hệ
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Không dùng đại từ tân ngữ (him/her/us) sau các từ chỉ lượng many of/any of…. khi các cụm từ này thuộc cùng một câu với mệnh đề đằng trước, thay vào đó dùng đại từ quan hệ

  Sửa: who => whom

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: We have to take our cat to the vet twice last month.

A. have

B. to

C. vet

D. twice

Câu hỏi : 547459

Phương pháp giải:

Thì của động từ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  last month: dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

  Sửa: have => had

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: John and Jane's cousin have just returned to his home after many years of travelling.

A. Jane’s

B. have

C. his

D. travelling

Câu hỏi : 547460

Phương pháp giải:

Sự hòa hợp chủ ngữ và tính từ sở hữu
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  John and Jane's cousin ( 2 đối tượng không bao gồm người nói)

  Sửa: his => their

  Tạm dịch: John và anh họ của Jane vừa trở về nhà sau nhiều năm rong ruổi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: The young used to get married at very young age in the past. In fact, he followed a long family tradition at the time.

A. The young

B. get married

C. in

D. he

Câu hỏi : 547461

Phương pháp giải:

Sự hòa hợp chủ ngữ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  The + adj: chỉ một nhóm người

  Sửa: he => they

  Tạm dịch: Trong quá khứ, người trẻ thường kết hôn khi còn rất trẻ. Trên thực tế, họ đã theo một truyền thống gia đình lâu đời vào thời điểm đó.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com