Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn 16 gam CuO bằng dung dịch H2SO4 20% vừa đủ đun nóng, sau đó làm nguội đến 10oC. Biết độ tan của CuSO4 ở nhiệt độ này là 14,4 gam. Khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch là

Câu 549758: Hòa tan hoàn toàn 16 gam CuO bằng dung dịch H2SO4 20% vừa đủ đun nóng, sau đó làm nguội đến 10oC. Biết độ tan của CuSO4 ở nhiệt độ này là 14,4 gam. Khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch là

A. 16,6 gam.

B. 34,3 gam.

C. 44,7 gam.

D. 60,6 gam.

Câu hỏi : 549758

Phương pháp giải:

Tại một nhiệt độ nhất định, độ tan của một chất là số gam chất đó tan được trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

  0,2     →                0,2

  Đặt nCuSO4.5H2O = x (mol) ⟹ mdd sau pư = 98 + 16 - 250x = 114 - 250x (g).

  Ta có:

  100 (g) H2O     →     14,4 (g)    CuSO4       →       114,4 (g)      dung dịch

                             32 - 160x (g)                          114 - 250x (g)

  ⟹ 114,4.(32 - 160x) = 14,4.(114 - 250x) ⟹ x ≈ 0,1373 mol ⟹ mCuSO4.5H2O ≈ 34,33 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com