Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Tetrametylen-1,4-điamin là amin bậc hai.

(b) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: valin, metylamin, axit glutamic.

(c) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, đun nóng) thu được tripanmitin.

(d) Lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

(e) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng

Câu 549759: Cho các phát biểu sau:

(a) Tetrametylen-1,4-điamin là amin bậc hai.

(b) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: valin, metylamin, axit glutamic.

(c) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, đun nóng) thu được tripanmitin.

(d) Lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

(e) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu hỏi : 549759
Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp về chất béo, cacbohiđrat, amin, protein.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) sai, amin bậc 1.

  (b) đúng, valin không đổi màu; metylamin chuyển xanh; axit glutamic chuyển hồng.

  (c) sai, thu được tristearin.

  (d) đúng, vì có thành phần chính là protein.

  (e) đúng.

  Vậy có 3 phát biểu đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com