Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai chất hữu cơ E và F có công thức phân tử lần lượt là C4H6O4 và C5H8O4 (đều no, mạch hở). Thực hiện các phản ứng hóa học theo đúng tỉ lệ mol sau:

(1) E + 2NaOH → X + Y + H2O

(2) X + 2HCl → Z + 2NaCl

(3) F + 2NaOH → T + Q + Y

(4) T + HCl → R + NaCl

Biết: MQ > MT. Chất Y và chất Q có cùng số nguyên tử cacbon.

Cho các phát biểu sau:

(a) Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn của F.

(b) Dung dịch X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Chất Y là ancol metylic.

(d) Chất Q là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(e) Chất R và chất Y có cùng phân tử khối.

Số phát biểu đúng

Câu 549760: Hai chất hữu cơ E và F có công thức phân tử lần lượt là C4H6O4 và C5H8O4 (đều no, mạch hở). Thực hiện các phản ứng hóa học theo đúng tỉ lệ mol sau:

(1) E + 2NaOH → X + Y + H2O

(2) X + 2HCl → Z + 2NaCl

(3) F + 2NaOH → T + Q + Y

(4) T + HCl → R + NaCl

Biết: MQ > MT. Chất Y và chất Q có cùng số nguyên tử cacbon.

Cho các phát biểu sau:

(a) Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn của F.

(b) Dung dịch X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Chất Y là ancol metylic.

(d) Chất Q là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(e) Chất R và chất Y có cùng phân tử khối.

Số phát biểu đúng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 549760
Phương pháp giải:

Dựa vào sơ đồ phản ứng để biện luận CTCT các chất.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  HOOC-COOC2H5 (E) + 2NaOH → (COONa)2 (X) + C2H5OH (Y) + H2O

  HCOO-CH2-COO-C2H5 (F) + 2NaOH → HCOONa (T) + HOCH2COONa (Q) + C2H5OH (Y)

  HCOONa (T) + HCl → HCOOH (R) + NaCl

  (a) sai, có 1 CTCT của F.

  (b) sai, X là (COONa)2 không có khả năng tráng gương.

  (c) sai, Y là ancol etylic.

  (d) đúng, tạp chức ancol và este.

  (e) sai, R là HCOOH và Y là C2H5OH đều có M = 46.

  Vậy có 1 phát biểu đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com